Psykoarviointi
Ammatillisen kuntoutuksen suunnittelu

Ammatillisen kuntoutuksen
suunnittelu

Ammatillisen kuntoutuksen suunnittelu on tarpeen kun vajaakuntoisen henkilön työelämään palaamisen tueksi tarvitaan arviointia ja tukea. Kyse voi olla jäljellä olevan toimintakyvyn selvittämisestä tai vajaakuntoisen henkilön työllistymiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Kuntoutusedellytysten selvittäminen

Palvelu sisältää neuropsykologi-psykoterapeutin toteuttaman tutkimuksen, jolla arvioidaan kuntoutujan psyykkisiä edellytyksiä ammatilliseen kuntoutukseen. Pääasiassa haastatteluun, tarvittaessa myös testeihin perustuvalla tutkimuksella selvitetään, mikä on kuntoutujan motivaatio, elämäntilanne ja mitkä ovat oppimisedellytykset kuntoutusta ajatellen.

Ammatinvalinnanohjauksellinen tutkimus

Sisältää tarpeen mukaan neuropsykologisen tutkimuksen ja/tai ammatinvalinnallisen tutkimuksen. Tavoitteena on psyykkisten edellytysten selvittäminen uudelleenkoulutusta tai muuta ammatinvaihtoa ajatellen, mutta painopiste on konkreettisten ammatillisten vaihtoehtojen selvittämissä.

Ammatillisen kuntoutuksen suunnittelu

Palvelun tavoitteena on laatia yhdessä kuntoutujan ja lähettäjätahon kanssa ammatillinen suunnitelma, joka pohjautuu vakuutuslääketieteelliseen tilanteeseen ja kuntoutujan psyykkisiin edellytyksiin, jotka arvioidaan tutkimuksen alkuvaiheessa. Tarvittaessa palveluun voidaan liittää työterveyshuollon erikoislääkärin konsultaatio tai se voidaan toteuttaa moniammatillisena tiimiyönä.

Psykoarviointi Oy
Viipurinkatu 10 A (katutaso)
00510 HELSINKI

Puhelin
Sähköposti

050 5662 956

Kaikki yhteystiedot ja kartta »

© Psykoarviointi Oy