Psykoarviointi
Neuropsykologiset ja psykologiset tutkimukset

Neuropsykologiset ja
psykologiset tutkimukset

Työn henkiset vaatimukset ovat lisääntyneet ruumiillisten vaatimusten vähentyessä. Jatkuvan uuden oppimisen lisäksi ihmiseltä edellytetään sosiaalisia taitoja, kielellisiä valmiuksia ja organisointikykyä.

Neuropsykologinen tutkimus
osana työkyvynarviointia

Kun toimintakyvystä on vaikea saada selkeää kuvaa tai tarvitaan tutkittua tietoa psyykkisten toimintojen eri osa-alueista, on neuropsykologinen tutkimus tarpeen. Se voi antaa oleellista tietoa esimerkiksi työkyvystä, ammatillisen kuntoutuksen edellytyksistä tai eläke-edellytyksistä. Tutkimus voi antaa myös tietoa esimerkiksi muistihäiriön etiologiasta: onko kyseessä aivo-orgaaninen vai toiminnallinen, psyykkisistä syistä johtuva häiriö.

Tilanteita, jolloin neuropsykologinen tutkimus on tarpeen: oppimisvaikeuksien selvittely, masentuneen toimintakyvyn arviointi, neurologisen sairauden tai vamman merkitys henkisille toiminnoille, työkyvyn arviointi.

Persoonallisuustutkimus

Hoidon tai kuntoutuksen suunnittelu voi edellyttää tietoa henkilön persoonallisuuden piirteistä. Persoonallisuustekijöillä voi olla merkitystä myös eläke-edellytyksien kannalta. Persoonallisuustutkimus voi toteutua osana laajempaa psykologista tutkimusta, jolloin kartoitetaan henkiset toiminnot myös neuropsykologisesta näkökulmasta.

Laaja psykologinen tutkimus

Laaja psykologinen tutkimus yhdistää neuropsykologisen ja persoonallisuuspsykologisen tutkimuksen. Tällainen tutkimus voi olla tarpeen, kun arvioidaan esimerkiksi ammatillisia kuntoutusmahdollisuuksia, eläke-edellytyksiä tai soveltuvuutta erilaisiin työtehtäviin.

Soveltuvuusarvioinnit

Teemme soveltuvuustutkimuksia työnantajille tai oppilaitoksille, kun halutaan esimerkiksi seuloa oppimisvaikeuksia tai riskitekijöitä vastuullisia työtehtäviä ajatellen. Soveltuvuustutkimukset voivat sisältää psykologisen osuuden lisäksi työterveyslääketieteellisen arvion.

Psykoarviointi Oy
Viipurinkatu 10 A (katutaso)
00510 HELSINKI

Puhelin
Sähköposti

050 5662 956

Kaikki yhteystiedot ja kartta »

© Psykoarviointi Oy